Apteczka do gabinetu medycznego i stomatologicznego oraz taca przeciwwstrząsowa
Webinar jest dedykowany wszystkim osobom zainteresowanym podnoszeniem standardów bezpieczeństwa w swoim gabinecie oraz poszerzaniem wiedzy na temat efektywnego wykorzystania apteczki medycznej, stomatologicznej i tacy przeciwwstrząsowej w nagłych wypadkach.
2h szkolenie dla dentystów i innych medyków
Format: NAGRANIE
Tomasz Gosławski
Kierownik ambulansu medycznego z 13 – letnim doświadczeniem.
Paweł Penar
Ratownik medyczny z 15 – letnim doświadczeniem.
Dlaczego powstał ten webinar?
Nieefektywna organizacja apteczki - może wpływać na jakość świadczonej opieki medycznej oraz skuteczność udzielanej pomocy pacjentowi.
Nieznajomość zasad korzystania z tacy przeciwwstrząsowej - może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W przypadku, gdy dochodzi do incydentu takiego jak omdlenie pacjenta czy nagły atak padaczki, lekarz może nie wiedzieć, jak właściwie zastosować tacę przeciwwstrząsową w celu zapobieżenia dalszemu uszkodzeniu ciała pacjenta.
Program webinaru
Prelegenci
Paweł Penar
Od 2008 r. ( 15 lat ) dyplomowany ratownik medyczny z ciągłą praktyką w Zespołach Ratownictwa Medycznego na każdym stanowisku pracy - kierownik zespołów podstawowych i specjalistycznych, członek zespołu, a jak potrzeba to również kierowca ambulansu medycznego.

Od 23 lat funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej – starszy oficer pożarnictwa ze specjalnością inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Jako Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zarządza pracą 17-sto osobowego zespołu strażaków w ramach zmiany służbowej w działaniach ratowniczych.

Instruktor pierwszej pomocy z ukończonym kursem instruktorskim Basic Life Support Provider Course Europejskiej Rady Resuscytacji (BLS/AED). Wykładowca i instruktor na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy /KPP/ i pierwszej pomocy w szkołach rodzenia, zakładach pracy i innych miejscach. Ponadto nauczyciel przedmiotów zawodowych z wyższym podyplomowym wykształceniem pedagogicznym.
od 28 lat związany z szeroko pojętym ratownictwem.
Tomasz Gosławski
Od 2010 r Dyplomowany Ratownik Medyczny

Od 2010 r zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na stanowisku Ratownik Medyczny- kierowca Ambulansu Medycznego
Czas trwania szkolenia – 2h
[1] Krótkie wprowadzenie do tematu webinaru
[2] Wprowadzenie do apteczek w gabinecie medycznym
[3] Omówienie znaczenia apteczek w środowisku medycznym
 • Przedstawienie podstawowych elementów, jakie powinna zawierać apteczka medyczna
 • Przykłady sytuacji, w których apteczka może być wykorzystywana
[4] Apteczki stomatologiczne
 • Specyfika apteczek w gabinecie stomatologicznym
[5] Wymagane wyposażenie apteczki stomatologicznej
 • Omówienie specjalistycznych narzędzi i materiałów stomatologicznych
[6] Zapobieganie wstrząsom i taca przeciwwstrząsowa
 • Wyjaśnienie, czym są wstrząsy i jakie są objawy
 • Przedstawienie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu
 • Omówienie zastosowania tacy przeciwwstrząsowej i jej właściwości
[7] Praktyczne wskazówki dotyczące utrzymania apteczki i tacy przeciwwstrząsowej
 • Porady dotyczące przechowywania i aktualizacji zawartości apteczki
 • Demonstracja korzystania z tacy przeciwwstrząsowej
 • Omówienie procedur konserwacji i czyszczenia tacy
[8] Podsumowanie i zakończenie
 • Przeanalizowanie najważniejszych punktów omawianych podczas webinaru
[9] Sesja pytania i odpowiedzi
Cena regularna: 225zł
Cena promocyjna: 200zł

+
CERTYFIKAT
NAGRANIE
(dostęp do nagrania na rok)

Na webinarze:
 • Dowiesz się, jakie elementy powinny znaleźć się w apteczkach medycznych i stomatologicznych
  aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom. Poznasz podstawowe narzędzia, opatrunki, leki i inne niezbędne przedmioty.
 • Będziesz mógł poznać unikalne potrzeby i wymagania dotyczące apteczek w gabinetach stomatologicznych.
  Dowiecie się, jak dostosować zawartość apteczki do specyfiki stomatologii i jakie narzędzia i materiały powinny się w niej znaleźć.
 • Nauczysz się identyfikować objawy wstrząsu i otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z tacy przeciwwstrząsowej.
  Dowiesz się, jak efektywnie i bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu.
 • Zapoznasz się z zasadami i protokołami dotyczącymi bezpieczeństwa w gabinetach medycznych i stomatologicznych.
  Dowiecie się, jak zapobiegać wypadkom i reagować w przypadku sytuacji awaryjnych.
 • Na webinarze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji
  dotyczących wyposażenia apteczek i procedur udzielania pierwszej pomocy. Będziesz mógł aktualizować swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi.
Made on
Tilda