Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym
Kurs dla lekarzy, pielęgniarek/-rzy i innych medyków
Kurs zaczyna się 28 października
Uzyskaj jasne zasady udzielenia pomocy w stanach nagłych.
Kierownik ambulansu medycznego z 13 – letnim doświadczeniem.
Ratownik medyczny z 15 – letnim doświadczeniem.
Tomasz Gosławski
Paweł Penar
PROGRAM sykolenia:
- 1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:
- Obowiązek prawny udzielania pierwszej pomocy
- Definicja pierwszej pomocy przedmedycznej
- Ogólne zasady postępowania z naciskiem na bezpieczeństwo prowadzonych działań – środki ochrony indywidualnej
- Zagrożenia związane z kontaktem z krwią i innym materiałem zakaźnym
- Jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe
- Łańcuch przeżycia
- Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia

2. Postępowanie z poszkodowanym – ABC
- Jak bezpiecznie podejść do poszkodowanego
- Ocena przytomności – skala AVPU
- Wywiad ratowniczy
- Ewakuacja poszkodowanego z miejsca zdarzenia – chwyt Rauteka
- Jak ocenić podstawowe funkcje życiowe
- Pozycja bezpieczna

3. Nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny i postępowanie
- definicja
- przyczyny zatrzymania krążenia
- zadławienie/zakrztuszenie
- podtrzymanie życia - resuscytacja i jak ją przeprowadzić
- technika prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej

4. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna
- definicja
- sprzęt – budowa, zasada działania
- zastosowanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w resuscytacji

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia urazowego- czyli jak poradzić sobie w każdej sytuacji zagrożenia życia
- rany i krwotoki
- ciało obce w ranie
- upadek z wysokości
- uraz kręgosłupa
- urazy głowy
- urazy klatki piersiowej
- urazy brzucha
- urazy w układzie kostno-stawowym
- porażenie prądem elektrycznym
- poparzenia

6. Stany zagrożenia życia pochodzenia internistycznego
- omdlenie / zasłabnięcie
- cukrzyca – hipoglikemia
- zatrucia
- ostry zespół wieńcowy

7. Stany zagrożenia życia pochodzenia neurologicznego
- napad padaczki
- udary mózgu

8. Stan nagły w gabinecie lekarski- lekarsko-stomatologicznym
- farmakoterapia
-udzielenie pierwszej pomocy w gabinecie w stanach nagłych ( zatrzymanie krążenia, wstrząs anafilaktyczny, zadławienie)

CENA REGULARNA: 500 zł
Prelegenci
Paweł Penar
Od 2008 r. ( 15 lat ) dyplomowany ratownik medyczny z ciągłą praktyką w Zespołach Ratownictwa Medycznego na każdym stanowisku pracy - kierownik zespołów podstawowych i specjalistycznych, członek zespołu, a jak potrzeba to również kierowca ambulansu medycznego.

Od 23 lat funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej – starszy oficer pożarnictwa ze specjalnością inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Jako Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zarządza pracą 17-sto osobowego zespołu strażaków w ramach zmiany służbowej w działaniach ratowniczych.

Instruktor pierwszej pomocy z ukończonym kursem instruktorskim Basic Life Support Provider Course Europejskiej Rady Resuscytacji (BLS/AED). Wykładowca i instruktor na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy /KPP/ i pierwszej pomocy w szkołach rodzenia, zakładach pracy i innych miejscach. Ponadto nauczyciel przedmiotów zawodowych z wyższym podyplomowym wykształceniem pedagogicznym.
od 28 lat związany z szeroko pojętym ratownictwem.
Tomasz Gosławski
Od 2010 r Dyplomowany Ratownik Medyczny

Od 2010 r zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na stanowisku Ratownik Medyczny- kierowca Ambulansu Medycznego
Masz pytania?
Wypełnij formularz rejestracyjny na kurs, aby zarezerwować specjalne warunki uczestnictwa (opcjonalnie). Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie Twoje pytania.
Made on
Tilda